Účetnictví

 • Zpracování měsíčně předaných účetních dokladů a vedení zákonem stanovené účetní knihy a evidence.
 • Vyhotovování na vyžádání měsíčně (čtvrtletně) účetní závěrky a přehledů.
 • Vyhotovování měsíčně (čtvrtletně) podkladů pro daňové přiznání DPH, včetně jeho vyplnění.
 • Zpracovávání měsíční mzdy zaměstnanců.
 • Vypracovávání přihlášky a odhlášky zaměstnanců na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, vedení ELDP.
 • Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců, provádění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, popř. vystavování na vyžádání zaměstnancům potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách.
 • Zajištění přebírání a předávání dokladů v místě sídla odběratele (dodavatele).
 • Zúčastňování se na požádání spolu s odběratelem případných kontrol FÚ, ZP a SSZ.
 • Informování odběratele o všech změnách v legislativě pro něho podstatných a poskytování na jeho žádost kdykoliv účetní konzultace.
 • Vyhotovování roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání včetně povinných příloh.
 • Předávání měsíčně (ročně) výtisků zpracovaných dat včetně záložních disket.
 • Na vyžádání zajišťujeme daňového poradce a auditora.
 • Offshore poradenství.
 • Účetní audity.
© Copyright 2012 Manifold Group, s. r. o.
Design by Firello, JS by MrBlack, Others by Treppi - All Rights Reserved