Technický dozor

Zajišťujeme technický dozor investora na stavbách.

U dodavatelsky prováděných staveb, jsou-li třeba jen částečně financovány z veřejného rozpočtu, vzniká povinnost zajistit technický dozor investora (TDI). Naše společnost Vám nabízí zajištění funkce technického dozoru pro pozemní i dopravní stavitelství.

Technickým dozorem investora může být jen osoba, která má minimálně kvalifikaci předepsanou stavebním zákonem pro výkon stavebního dozoru: VŠ architektonického nebo stavebního směru, event. střední škola stavebního směru s maturitní zkouškou a minimálně 3 roky praxe.

Popis základních činností TDI:
  • zastupuje investora na stavbě
  • pečuje o kvalitu, hospodárnost a včasnost prací i dodávek
  • dbá o soulad s ověřenou projektovou dokumentací stavby (popř. s dokumentací pro provedení stavby)
  • dbá o soulad se smluvními podmínkami výstavby
  • provádí některé práce a výkony (např. poskytuje odborné pomoci, posudky, rady, doporučení a stanoviska) k zabezpečení přípravy a realizace staveb
  • musí být na staveništi při přezkušování prací, které budou později nepřístupné nebo zakryté
  • jedná a spolupracuje s projektantem (autorským dozorem)
  • jedná s příslušnými orgány státní správy (např. stavebním úřadem)
  • spolupracuje se stavbyvedoucím (podle zákona č. 183/2006 Sb., § 153, odst. 2)
  • spolupracuje se zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb
© Copyright 2012 Manifold Group, s. r. o.
Design by Firello, JS by MrBlack, Others by Treppi - All Rights Reserved