Požární ochrana

Provádíme:
 • Zpracování kompletní základní dokumentace PO
  • začlenění do kategorie dle míry požárního zabezpečení
  • organizační směrnice
  • tématického plánu školení
  • požárních řádů
  • stanov požárních preventivních hlídek
  • požárních poplachových směrnic
  • řádu ohlašovny požáru
  • evakuačních plánů – textové i grafické části
 • Provádění školení
  • zaměstnanců – provádí se 1 x za 2 roky
  • vedoucích zaměstnanců – provádí se 1 x za 3 roky
  • preventivních požárních hlídek – provádí se 1 x ročně
  • preventistů – provádí se 1x ročně
 • Provádění pravidelných kontrol u organizací
 • Zpracování kompletní základní dokumentace PO
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby (technická zpráva PO)
 • Odbornou přípravu požárních hlídek
 • Provádění pravidelných kontrol
 • Revize požárních vodovodů
 • Poradenství v oboru PO
 • Revize hasicích přístrojů – dodavatelským způsobem
© Copyright 2012 Manifold Group, s. r. o.
Design by Firello, JS by MrBlack, Others by Treppi - All Rights Reserved