Krizový management

Krizový management
 • Převzetí + koupě firem.
 • Reingeneering.
 • Transformace.
 • Vedení po čas útlumu až do likvidace.
 • Likvidace.
 • Nové programy

Provádíme:

EMS dle ISO 14 001:
 • Zavedení systému environmentálního managerského systému řízení organizace dle soustavy norem dané řady.
 • Zpracování úvodního environmentálního přezkoumání.
 • Pomoc při zpracování dokumentace EMS.
 • Školení pracovníků.
 • Zavedení informačního systému pro podporu řízení a dokumentace EMS.
 • Provedení předcertifikačního auditu.
© Copyright 2012 Manifold Group, s. r. o.
Design by Firello, JS by MrBlack, Others by Treppi - All Rights Reserved